Theresa Godlewski

Memorial
Aug 27, 1927 - Aug 9, 2016