LifeQs

Yoshi

Back to LifeQs

What six words best describe Yoshi?